TERMENI SI CONDITII

 

 Site-ul www.mivatec.ro este un site de prezentare al SC MIVATEC INDUSTRY SRL. Site-ul este detinut si administrat de SC MIVATEC INDUSTRY SRL, denumita in continuare MIVATEC, cu sediul in strada Scolii nr. 19-23, corp 2, et. 1, ap. 5, Cluj Napoca, judetul Cluj, Romania, avand CIF RO 32730488 si nr de inregistrate la Registul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J12/280/2018.

 

I. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 Cand vizitezi site-ul www.mivatec.ro, cand ne contactezi pentru o cerere de oferta sau cand apelezi la serviciile noastre, ne incredintezi informatiile tale. Scopul acestei Politici de confidentialitate este sa iti arate ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele. Fiind pe deplin constienti de faptul ca informatiile tale personale iti apartin, facem tot posibilul sa le stocam in siguranta. Nu oferim informatii unor parti terte fara a te informa. Prin navigarea pe site-ul www.mivatec.ro sau prin contactarea noastra si inscrierea la newsletter, declari ca ai fost informat in mod adecvat asupra prelucrarii datelor prin parcurgerea Politicii de confidentialitate.

 

Potrivit Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului (UE) 679/2016 (aplicabil in Romania din 25 mai 2018), MIVATEC este operator de date cu caracter personal.“GDPR” reprezinta Regulamentul (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.

 

Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679:

 

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

„prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrateș

O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

MIVATEC poate schimba aceasta Politica de confidentialitate in orice moment. Toate actualizarile si modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin afisare pe site si/sau notificare pe e-mail.

 

INTREBARI SI SOLICITARI

Daca ai intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau doresti sa iti exerciti drepturile legale in legatura cu datele pe care le detinem sau daca ai ingrijorari cu privire la modul in care tratam orice problema de confidentialitate, ne poti scrie la adresa de e-mail: office@mivatec.ro.

 

CE INFORMATII COLECTAM?

1. Informatii pe care ni le furnizezi voluntar
Cand utilizezi formularele de cerere de oferta de pe site, cand ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi in orice mod, ne dai in mod voluntar informatiile pe care le prelucram. Aceste informatii includ numele, prenumele, adresa de e-mail si numarul de telefon.
Cand te abonezi la newsletter ne dai in mod voluntar adresa de email.
Oferindu-ne aceste informatii, noi le pastram in conditii de securitate si confidentialitate in baza noastra de date. Nu dezvaluim sau transferam informatii catre terti.

2. Informatii pe care le colectam automat
Cand navighezi pe site-ul nostru, este posibil sa colectam informatii despre vizita ta pe site. Aceste informatii pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare si alte informatii despre modul in care ai interactionat cu site-ul. Putem colecta aceste informatii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare. Poti vedea ce sunt cookie-urile citind in continuare aceasta pagina.

 

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

In privinta datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea si trimiterea formularelor sau prin contactarea noastra in orice mod, temeiul legal este “luarea unor masuri la cererea persoanei vizate inaintea incheierii unui contract” (art. 5 alin. 2 lit. (a) din Legea nr. 677/2001) si “pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016).

Atat potrivit legislatiei actuale, cat si potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul tau nu este cerut in situatia in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale sau interesul legitim.

In privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, iti dai in mod valabil consimtamantul asupra prelucrarii.

 

IN CE SCOPURI COLECTAM DATELE?

Informatiile despre datele de identificare vor fi prelucrate de catre MIVATEC, pentru a fi folosite in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor companiei, cum ar fi:
- Procesarea comenzilor sau cererilor tale;

- Oferirea de produse si/sau servicii catre tine;

- Facturare;

- Solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor tale;

- Realizarea studiilor de piata si de produs si marketingul produselor si al serviciilor MIVATEC si ale companiilor asociate;

- Contactarea ta (inclusiv prin posta, email, fax, mesaje text sau telefon) in legatura cu oferte de produse si servicii ale MIVATEC si ale companiilor asociate sau in legatura cu produse si servicii ale unor terte parti care credem ca ar putea fi de interes pentru tine (in afara de cazul in care ne-ai adresat o cerere scrisa sa nu fii contactat in acest sens);

Pentru a nu mai primi mesaje promotionale, poti urma instructiunile de dezabonare incluse in fiecare e-mail;

 

CAT TIMP STOCAM DATELE?

Stocam datele cu caracter personal doar pe perioada necesara indeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima vizita pe site sau ultima interactiune cu noi.

 

CUI DEZVALUIM INFORMATIILE TALE?

Dupa caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale tale urmatoarelor categorii de destinatari:
– furnizorilor de servicii de curierat;
– furnizorilor de servicii de plata/bancare;
– furnizorilor de servicii de marketing;
– furnizorilor de servicii IT;
– altor societati cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre.
In cazul in care ne revine o obligatie legala sau daca este necesar pentru a ne apara un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autoritati publice.
Ne asiguram ca accesul la datele tale de catre tertii persoane juridice de drept privat se realizeaza in conformitate cu prevederile legale privind protectia datelor si confidentialitatea informatiilor, in baza unor contracte incheiate cu acestia.

 

TRANSFERAM DATE CATRE STATE TERTE?


In prezent, nu transferam datele tale catre state din afara Uniunii Europene. Daca vom schimba politica, te vom informa in mod corespunzator, iti vom prezenta garantiile aferente si iti vom solicita consimtamantul.

 

CUM PROTEJAM SECURITATEA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL
Ne angajam sa asiguram securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei.
Transmisia datelor tale cu caracter personal se face folosind algoritmi de criptare de ultima generatie si le stocam pe servere securizate, asigurand in acelasi timp redundanta datelor.
Orice informatii privitoare la plati sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.
In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, va atragem atentia ca transmiterea informatiilor prin Internet, in general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigura, existand riscul ca datele sa fie vazute si utilizate de catre terte parti neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilitati ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

• Dreptul de retragere a consimtamantului;
In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, iti poti retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa office@mivatec.ro cu subiectul “retragere consimtamant”.
• Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
• Dreptul de a te adresa justitiei;
• Dreptul de acces;
Ai dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.
• Dreptul la rectificare;
Ai dreptul de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
• Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”);
In situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, te  opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obtine stergerea datelor care te privesc, fara intarzieri nejustificate.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
Ai dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii in cazul in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
(a) contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(d) te-ai opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.
• Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care:
(a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract in temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; si
(b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa
Nu ai acest drept in cazul in care decizia:
(a) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre tine si un operator de date;
(b) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
(c) are la baza consimtamantul tau explicit.

 

CUM ITI EXERCITI DREPTURILE

Pentru a-ti exercita drepturile legale, te rugam sa ne contactezi la adresa de e-mail office@mivatec.ro

 

TE RUGAM SA RETII URMATOARELE:

• Perioada de timp: Vom incerca sa raspundem solicitarii in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.
• Restrictionarea accesului: in anumite situatii, este posibil sa nu iti putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorita dispozitiilor legale. Daca refuzam cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.
• Imposibilitatea de a te indentifica.

In unele cazuri, este posibil sa nu putem cauta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care ii furnizezi in solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci cand ne furnizezi numele si adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de catre browser.
In astfel de cazuri, in cazul in care nu te putem identifica ca persoana vizata, nu suntem in masura sa ne conformam solicitarii tale, cu exceptia cazului in care furnizezi informatii suplimentare care sa permita identificarea.

 

CE SUNT COOKIE-URILE?

Un cookie este un fisier-text de mici dimensiuni pe care un site il salveaza pe calculatorul sau dispozitivul dumneavoastra mobil atunci cand vizitati site-ul.

Cookie-urile sunt larg utilizate pentru a face site-urile functionale sau pentru ca acestea sa functioneze mai eficient, precum si pentru a furniza informatii detinatorilor site-ului.

 

CUM UTILIZAM COOKIE-URILE?

Site-ul www.mivatec.ro utilizeaza Google Analytics, un serviciu de analiza web furnizat de Google, Inc. (“Google”) care contribuie la analizarea utilizarii site-ului. In acest scop, Google Analytics utilizeaza “cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Google si stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Inainte de a fi transmisa catre Google, adresa dvs. IP este anonimizata.

In conformitate cu certificarea sa legata de “scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Google declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Google poate transfera informatiile colectate de Google Analytics catre o terta parte atunci cand legislatia impune acest lucru sau atunci cand respectiva terta parte prelucreaza informatiile in numele Google.
In conformitate cu conditiile de utilizare ale Google Analytics, Google nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Google.
Puteti refuza utilizarea cookie-urilor Google Analytics descarcand si instaland Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Site-ul www.mivatec.ro utilizeaza servicii Facebook pentru interconectivitate. In acest scop, Facebook utilizeaza “cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra.

Informatiile generate de cookie-uri cu privire la modul in care este utilizat site-ul – informatii standard de jurnal de utilizare a internetului (inclusiv adresa dumneavoastra IP) si informatii privind comportamentul vizitatorului intr-o forma anonima – sunt transmise catre Facebook si stocate de aceasta, inclusiv pe servere din Statele Unite. Inainte de a fi transmisa catre Facebook, adresa dvs. IP este anonimizata.

In conformitate cu certificarea sa legata de “scutul de confidentialitate” (Privacy Shield), Facebook declara ca respecta cadrul UE-SUA privind scutul de confidentialitate. Facebook poate transfera informatiile colectate catre o terta parte atunci cand legislatia impune acest lucru sau atunci cand respectiva terta parte prelucreaza informatiile in numele Facebook.
In conformitate cu conditiile de utilizare, Facebook nu va asocia adresa IP a utilizatorilor cu niciun fel de alte date detinute de Facebook.

Site-ul www.mivatec.ro utilizeaza servicii MailChimp pentru newslettere. In acest scop, MailChimp utilizeaza “cookie-uri”, care sunt fisiere-text plasate in calculatorul dumneavoastra. Politica MailChimp de confidentialitate poate fi consultata aici.

 

CUM POT FI CONTROLATE COOKIE-URILE

Poti controla si/sau sterge cookie-uri dupa cum doresti. Poti sterge toate cookie-urile care sunt deja pe calculatorul tau si poti configura majoritatea browserelor sa impiedice plasarea acestora.

 

GESTIONAREA COOKIE-URILOR IN BROWSERUL TAU
Majoritatea browserelor va permit:
• sa vezi ce cookie-uri ai si sa le stergi in mod individual
• sa blochezi cookie-uri ale unor terte parti
• sa blochezi cookie-uri ale anumitor site-uri
• sa blochezi setarea tuturor cookie-urilor
• sa stergi toate cookie-urile atunci cand inchizi browserul

Daca optezi pentru stergerea cookie-urilor, trebuie sa ai in vedere ca eventualele preferinte se vor pierde. De asemenea, daca blochezi cookie-urile complet, numeroase site-uri (inclusiv al nostru) nu vor functiona in mod adecvat. Din aceste motive, nu va recomandam sa blochezi complet cookie-urile atunci cand utilizezi site-ul www.mivatec.ro.

 

 

II. TERMENI SI CONDITII DE UTILIZARE A SITE-ULUI

 In continuare sunt prezentate conditiile in care MIVATEC permite utilizarea acestui site. In urma utilizarii de catre tine a serviciului, MIVATEC poate obtine diverse informatii despre tine, cum ar fi: numele si prenumele, adresa, numere de telefon, informatii despre modul in care sunt folosite serviciile si produsele noastre. Toate aceste informatii vor fi denumite in cele ce urmeaza "Informatia". In situatia in care nu esti de acord in totalitate cu acestea, te rugam sa incetezi utilizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului www.mivatec.ro

 

1. DEFINITII

 In intelesul acestor conditii, urmatorii termeni vor fi definiti dupa cum urmeaza:

Utilizator - orice persoana interesata de furnizarea serviciului;

Serviciu - furnizarea catre utilizator a accesului la date si informatii transmise de MIVATEC prin Internet, prin intermediul site-ului www.mivatec.ro

 

2. OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

 Utilizatorul se obliga sa foloseasca serviciul numai in scopuri legale. Utilizatorul se obliga ca:

 

a) Nu va modifica, distribui, transmite, afisa, publica, reproduce, transfera sau vinde orice fel de informatie sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web;

b) Nu va folosi si nu va permite vreunui tert (si nu il va autoriza) sa foloseasca serviciile MIVATEC pentru a transmite sau a receptiona materiale care contravin dispozitiilor legale in vigoare sau au un continut obscen, abuziv, vulgar, defaimator, ofensator, amenintator sau este in orice alt mod ofensator;

 

3. LIMITAREA RASPUNDERII

 Utilizatorul declara in mod expres ca intelege si este de acord cu urmatoarea afirmatie:

MIVATEC nu va fi responsabil pentru nici o pierdere suferita de catre Utilizator, directa sau indirecta, rezultata din sau legata in orice fel de folosirea sau gradul de performanta al serviciului, a acestui site web.

 

4. SECURITATE

 MIVATEC nu poate controla si nu ofera nici un fel de garantii privind securitatea informatiilor care trec prin Internet sau prin Serviciu. MIVATEC se obliga ca permanent sa actualizeze magazinul online in concordanta cu ultimele tehnologii de securitate ( criptare parole, ascundere date confidentiale pentru a preveni accesul neautorizat la acestea).

 

5. PROPRIETATEA INTELECTUALA

 Utilizatorul declara in mod expres ca a luat la cunostinta de faptul ca toate toate logo-urile si simbolurile asociate folosite pe acest site, sunt marci inregistrate ale MIVATEC.

 

 

6. GENERALITATI

 Modificari ale conditiilor - MIVATEC poate modifica prezentele conditii la anumite intervale de timp fara a anunta Utilizatorul. Astfel de modificari vor fi aduse la cunostiinta Utilizatorului prin afisare pe site-ul web la www.mivatec.ro . Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre Utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site-ul web.

 

Jurisdictie - Acest site web este proprietatea MIVATEC. Prin accesarea acestui site, Utilzatorul accepta ca acest contract si orice disputa legata de el sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile Romaniei, iar Utilizatorul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti de pe teritoriul României. Acest site web poate fi accesat de oriunde in Romania si de peste hotare. MIVATEC nu ofera nici o asigurare ca continutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari in afara Romaniei. Daca Utilizatorul acceseaza acest site din afara Romaniei, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului in care se afla.

 

7. FACTURARE – PLATA 

 Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.mivatec.ro nu includ T.V.A, aspect mentionat, conform legislatiei in vigoare.

Pentru toate produsele care au pretul 0 inseamna ca pretul nu este specificat si se face o cerere de oferta de catre Cumparator catre Vanzator, ulterior acesta are dreptul de ai comunica pretul corect si complet verbal sau in scris.

Vanzatorul poate sa nu ii comunice pretul Cumparatorului in cazul in care acesta din urma nu ii furnizeaza suficiente informatii despre produsele dorite incat Vanzatorului ii este imposibila efectuarea unei cotatii corecte si complete

Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de Mivatec, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator.

Prin plasarea Comenzii atat in format electronic, prin posta electronica, sau prim mesaj text la numarul stabilit de comun acord sau verbal, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata. 

Plata cu cardul este o modalitate rapida de plata on-line cu cardul, care consta in efectuarea platii prin utilizarea Tokenului aferent cardului.

In anumite cazuri, pentru mentinerea securitatii Tranzactiilor, la inregistrarea Comenzii, Cumparatorului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului sau utilizarea amprentei digitale in cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate.

Pentru motive de securitate a Tranzactiilor Utilizatorul/ Cumparatorul este sfatuit sa nu ramana logat pe Site si sa nu seteze optiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces in cont nu este permisa si se recomanda folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: sa contina cel putin opt caractere, incluzand litere mari, litere mici, cifre si caractere speciale).

 

8. LIVRAREA BUNURILOR

Conditiile de livrare a Bunurilor si Serviciilor vandute de catre Mivatec le ragasesti in sectiunea Livrare comenzi

Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.

Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor si Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei, in afara Romaniei se vor discuta termenii si confitiile in functie de tara unde urmeaza sa se livreze marfa si respectand legislatia in vigoare a acelei tari.

 

9. GARANTII

Toate Bunurile comercializate de catre Mivatec, cu exceptia Bunurilor resigilate, beneficiaza de conditii de garantie conforme legislatiei in vigoare si politicilor comerciale ale producatorilor. Bunurile sunt noi (exceptie Bunurile resigilate), in ambalajele originale si provin din surse autorizate de fiecare producator in parte.

In cazul Bunurilor vandute si livrate de Mivatec, certificatele de garantie fie sunt emise direct de producator, in cazul in care acesta are o retea de service nationala, fie sunt emise de catre S.C.Mivatec industry S.R.L.. In cazul certificatelor de garantie emise de S.C.Mivatec industry S.R.L., preluarea si livrarea Bunurilor se face contracost in functie de greutatea si dimensiunile prodsului.

Garantia nu acopera defectiunile aparute in urma o manipularii gresite a echipamentelor, nerespectarea instructiunilor de montaj si de utilizare, introducerea corpurilor straine in echipamente decat cele consumabile care sunt necesare la buna functionare a echipamentelor.

Garantia se pierde in cazul interventiilor persoanelor neautorizate sauora echipamentelor. 

Piesele de schimb si componentele masinii care prezinta defecte de fabricatie se vor schimba pe cheltuiala Vanzatorului in cel mai scurt timp posibil. Cumparatorul are obligatia de a sesiza orice defectiune Vanzatorului in maximum 5 zile lucratoare. 

 

10. TRANSFERUL PROPRIETATII BUNURILOR 

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferata la livrare, dupa efectuarea platii integrale din partea Cumparatorului prin diferite metode de plata precum cash, transfer bancar in contul Vanzatorului, cash ramburs prin irme de curierat, ramburs OP, BO, CEC sau (intelegand prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului sau primirea facturii fiscale in format electronic).

 

11. RASPUNDERE

Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea acestora.

 Prin crearea si utilizarea Contului, Utilizatorul/ Cumparatorul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului, si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

 Prin crearea Contului si/sau utilizarea Continutului si/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumparatorul accepta in mod expres si fara echivoc Termenele si Conditiile Site-ului in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Site-ului, existenta la data crearii Contului si/sau utilizarii continutului si/sau la data plasarii Comenzii.

 Vanzatorul isi rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic Termenele si Conditiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului si conditiilor de functionare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clientilor / Utilizatorilor/ Cumparatorilor de la momentul afisarii in Site.  În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestui Document.

 

12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Te rog sa parcurg Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

 

13. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR

 Vezi Politica de Cookoe, care face parte din prezentul Document.

 

14. FORTA MAJORA

 Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

 

Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese in cazul in care nu au fost incasate sume de bani de niciuna dintre parti sau nu au fost comandate echipamente speciale si livrate in urma unei comenzi confirmate iar clientul fata un motiv serior demonstrat refuza comanda.

 

15. LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA

 Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii aparute intre Vanzator si Utilizatori / Cumparatori se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Municipiul Cluj.

 

 

16. INFORMATII PRIVIND DEEE

 Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane in cazul in care nu sunt colectate separat.

Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, clientii vor avea in vedere urmatoarele:

 

-cumparatorii au obligatia de a nu elimina deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate si de a colecta separat aceste DEEE;

-colectarea acestor deseuri (DEEE) se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEsi prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE;

 

 PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITESTI SI SA ACCEPTI ACESTE REGULI IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI SITE PRESUPUNE CA ESTI DE ACORD CU ACESTE REGULI.